Teambuilding met Happy Miel

Teambuilding

De waan van de dag, we kennen hem allemaal. En we hebben er allemaal in meer of mindere mate last van. In een snel veranderende wereld staan we constant onder druk. De neiging om te gaan hollen is groot. Hoe voorkom je dat je energie verspilt? Hoe houdt je de focus? Door serieus werk te maken van teambuilding.

Meld je aan voor deze training!

Ervaringsgerichte werkvormen, zo veel mogelijk praktijk

Ik vind het fantastisch als ik door middel van een luchtige maar tegelijkertijd krachtige bijeenkomst het energieniveau van een groep mensen op een hoger plan kan brengen. Speelse en ervaringsgerichte werkvormen horen daar bij. Dus zo min mogelijk theorie, maar zoveel mogelijk praktijk, reflectie en uitwisseling. En de essentiële vertaling naar: hoe verder? Zodat een training en teambuilding nog lang nabrandt en echt iets oplevert.

Bouwstenen voor een geslaagde teambuilding

Maatwerk is hierbij onontkoombaar. Ik werk met diverse uiteenlopende bouwstenen die in overleg kunnen worden ingezet en aangepast . Afhankelijk van doel van de bijeenkomst, beschikbare tijd en ruimte en kennisniveau van de deelnemers. Onderwerpen die in een teambuilding aan de orde kunnen komen:

  • Samenwerking en communicatie
  • Persoonlijk leiderschap
  • Omgaan met veranderingen
  • Alles wat aandacht krijgt groeit, maar niet vanzelf. Het vraagt inzet van alle betrokkenen, ook het management. Vraag naar de mogelijkheden.

“In Samenwerking met Miel & Sabine een teamtraining georganiseerd voor een team van 25 medewerkers. De beoogde verbinding, het herkennen van kwaliteiten en het aanreiken van een gemeenschappelijke ' taal ' om mee verder te bouwen en te werken sloeg goed aan en gaf medewerkers individueel en als team nieuwe inspiratie en energie. Miel & Sabine behielden overzicht, inspireerden en koppelden adequaat terug. Het komend jaar wil ik opnieuw met ze werken!” Keimpe Burghout, manager Prezzent Zaltbommel
“Ik ken Miel als een betrokken, sympathieke, oprechte man die alles met verve doet. Zijn creativiteit samen met zijn puurheid zorgt ervoor dat niets standaard is of volgens 'hoe het zou moeten', maar dat hij daadwerkelijk aansluit bij dat wat hij ziet. Zo voelen mensen zich door hem gezien en geïnspireerd, zowel in zijn carabeteske als zakelijke activiteiten” Carlien Rouschop, regiomanager Jobstap